Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.11.2017

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-bojanice-Mączniki na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 17/2 i 15, obręb Bojanice oraz 22/3, obręb Mączniki, gmina Gniezno.