Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.10.2017