Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ, PGW i PPIS w sprawie RŚRI.6220.101.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu listy substratów (odpadów) fermentacji beztlenowej przetwarzanych w funkcjonującej biogazowni rolniczej w Działyniu o docelowej mocy instalacji 1,3 MW na dz. ewid. nr 11/13, obręb Działyń, gmina Kłecko.