Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.11.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2194P Biskupice-Bojanice-Mączniki na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 17/2 i 15, obręb Bojanice oraz 22/3, obręb Mączniki, gmina Gniezno.