Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ, PGW i PPIS w sprawie RŚRI.6220.02.2018

Zawiadomienie o wydaniu postanowień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Ułanowo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 94.