Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie RŚRI.6220.10.2017

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu listy substratów (odpadów) fermentacji beztlenowej przetwarzanych w funkcjonującej biogazowni rolniczej w Działyniu o docelowej mocy instalacji 1,3 MW na dz. ewid. nr 11/13, obręb Działyń, gmina Kłecko.