Zawiadomienie o zakończeniu postępowania RŚRI.6220.02.2018

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Ułanowo, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 94.