Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.01.2017

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś