Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RŚRI.6220.03.2018

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji ośmiu budynków chlewni o całkowitej liczbie stanowisk 3950 szt. tuczników, 500 szt. macior i 6600 szt. prosiat na działkach o numerach ewid. 676/2, 677/5, 675, 677/4, 677/2, 676/1 połozonych w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.