Obwieszczenie o wydaniu decyzji Rol.6220.1.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiszkowo o wydaniu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowei drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec-Łagiewniki Kościelne-Ujazd