Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.OŚ.405.483.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzającego niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia Zwykłego p.n. Przyroda Kłecko od decyzji odmawiającej okreslenia środowiskowych wuarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie 208,6 DJP wraz z silosami magazynowymi na paszę, wagą samochodową i utwardzonym układem drogowym na działce ewid. nr 35 w m. Polska Wieś.