Zawiadomienie o wszczęciu postępowania WOO-II.420.112.2019.ZP.1

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 284022P Sławano - Kamionek, gm. Kiszkowo