Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o umorzeniu postępowania odwoławczego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o umorzeniu postępowania odwoławczegow sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 16 grudnia 2019 r. znak RŚRI.6220.01.2017