Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SOŚ.6220.03.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiakowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego na budynek inwentarski dla tuczników o maksymalnej obsadzie 25,9 DJP zlokalizowanym na działce nr ewid. 784/1 w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko, województwo wielkopolskie. Po realizacji inwestycji obsada zwierząt w gospodarstwie wzrośnie o 25,9 DJP i wyniesie maksymalnie 70,98 DJP.