2021

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej SOŚ.6220.04.2020

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiakowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłaczami kanalizacyjnymi na terenie wsi Pruchnowo, Bielawy, Dziećmiarki, Sulin, Waliszewo i Komorowo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Lista wiadomości