Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie SOŚ.6220.02.2020

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego na działkach o nr ewid. gr. 11/23, 11/24 obręb Działyń, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie