Postanowienie o zawieszeniu postępowania SOŚ.6220.02.2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego na działkach o nr ewid. gr. 11/23, 11/24 obręb Działyń, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie