Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RL.6220.7.2020 - Gmina Mieleszyn

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karniszewo, Sokolniki, Świątniki Małe, Dębłowo, Świątniki Wielkie, Przysieka, gmina Mieleszyn