Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy SOŚ.6220.03.2020

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego na budynek inwentarski dla tuczników o maksymalnej obsadzie 25,9 DJP zlokalizowanym na działce nr ewid. 784/1 w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko, województwo wielkopolskie. Po realizacji inwestycji obsada zwierząt w gospodarstwie wzrośnie o 25,9 DJP i wyniesie maksymalnie 70,98 DJP