Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SOŚ.6220.04.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiakowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia powyżej 100 m na terenie działki o nr ewid.19, obręb Zakrzewo, gm. Kłecko oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h