Zawiadomienie o wydaniu decyzji SOŚ.6220.16.2021

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW (w siedmiu epatach, każdy do 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 44/2, położonej w obrebie Świniary, gmina Kłecko

Decyzja SOŚ.6220.04.2020