Zawiadomienie o wydaniu opinii i uzgodnień w sprawie SOŚ.6220.02.31.2020

Zawiadomienie o wydaniu opinii i uzgodnień przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śodowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego na działkach o nr ewid. gr. 11/23, 11/24 obręb Działyń, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie