Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie SOŚ.6220.04.2020

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz przyłaczami kanalizacyjnymi na terenie wsi Pruchnowo, Bielawy, Dziećmiarki, Sulin, Waliszewo i Komorowo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę