Zawiadomienie o wydaniu opinii w sprawie SOŚ.6220.07.2021

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Śodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 15 w miejscowości Komorowo, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie