Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania SOŚ.6220.04.2021

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia powyżej 100 m na terenie działki o nr ewid. 19, obręb Zakrzewo, gm. Kłecko oraz wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h