Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania SOŚ.6220.02.2020

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do hodowli brojlera kurzego na działkach o nr ewid. gr. 11/23, 11/24 obręb Działyń, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie