Informacje o środowisku

Wydanie decyzji pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami etapu I Polska Wieś - Charbowo
Lista wiadomości