WYKAZ DANYCH informacji o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

     Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Urząd Miejski Gminy Kłecko prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl.