Usunięcie drzew/krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

Zgłoszenie zamiaru usunięcia złomu/wywrotu

Formularz zgłoszeniowy nasadzeń