Jesteś tutaj:   

WYBORY

Wybory samorządowe - 21.11.2010

  
Informacje dotyczące wyborów samorządowych w 2010 roku
znajdują się na stronie
Wyniki Wyborów: 

 


Szanowni Wyborcy Wsi:
Charbowo, Gorzuchowo, Kamieniec, Michalcza, Polska Wieś, Pomarzany, Świniary, Ułanowo, Wilkowyja, Zakrzewo
    W wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010r. siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i lokal wyborczy został wyznaczony w świetlicy na stadionie sportowym w Kłecku, ul. Paderewskiego 26.
     Burmistrz

Przepisy prawne:


Komunikaty Komisarza Wyborczego w Poznaniu:

Informacje i komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłecku:

M I E J S K A    K O M I S J A   W Y B O R C Z A    w   K Ł E C K U
Katarzyna Jabczyńska  -  Przewodnicząca Komisji
Leszek Drozd  -  Zastępca Przewodniczącego
Paweł Drejza                   - członek
Lidia Ksycka                    - członek
Hanna Krzyżanowska       - członek
Sabina Mucha                  - członek
Urszula Kwarta                - członek


Inne:

Lista wiadomości