Jesteś tutaj:   

WYBORY

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 17.11.2013

  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Kłecko

w dniu 17 listopada 2013r.

 w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym wsie sołeckie:

Biskupice, Bojanice, Brzozogaj, Działyń, Kopydłowo


Wyniki wyborów :

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania:                992

2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania:      98

3. Liczba głosów nieważnych:                                                1

4. Liczba głosów ważnych:                                              97

a w tym oddanych na poszczególnych kandydatów:

  • Lista nr 1 KWW KŁECKO TWOJA GMINA  - Borowiak Bartosz           48
  • Lista nr 2 KWW DLA DZIAŁYNIA -  Kubalewski Maciej Michał          49

 


Komunikaty Komisarza Wyborczego w Poznaniu:

 


Informacje i komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłecku:
M I E J S K A    K O M I S J A   W Y B O R C Z A    w   K Ł E C K U
Sabina Mucha      -  Przewodnicząca Komisji
Ryszarda Wolny         -  Z-ca Przew.
Marta Braciszewska        - członek
Marek Paczkowski           - członek
Dorota Anglart                  - członek
Małgorzata Pakulska        - członek
 Małgorzata Mikito            - członek
 

Informacje:

INNE:

Lista wiadomości