Jesteś tutaj:   

WYBORY

Wybory samorządowe - 16.11.2014r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 
Informacje o wyborach samorządowych w 2014 roku
znajdują się na stronie
                 

WYNIKI GŁOSOWANIA (kopie protokołów MKW):


   Szanowni Wyborcy !

   W wyborach samorządowych  w dniu 16 listopada br. w Gminie Kłecko tak samo jak w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbywać się będzie w 6 obwodach głosowania oraz pierwszy raz w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych do wyboru Rady Miejskiej, dlatego prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi geografii wyborczej:

                                   


Informacje o wyborach do samorządu powiatu i województwa


Informacje Komisarza Wyborczego w Poznaniu - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu:

 


Informacje i komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłecku:

    W dniu 30 listopada br. w Gminie Kłecko odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach Burmistrza Gminy Kłecko. Wszystkie lokale wyborcze będą otwarte w tym dniu w godz. 7.00 do 21.00. 


 


INNE:

UWAGA! wszystkie wiaty na przystankach autobusowych na terenie Gminy Kłecko są własnością Gminy i dlatego zakazuje się oklejania ich plakatami związanymi z agitacją wyborczą.

WZORY DRUKÓW:

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW 

   Spis wyborców zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, na pisemny wniosek,  w godzinach pracy Urzędu (najpóźniej 12 listopada 2014r. - środa, do godz. 15:00) piętro II pokój 8.

Lista wiadomości