Jesteś tutaj:   

WYBORY

Wybory samorządowe - 21 października 2018r.

 
Informacje bieżące o "wyborach samorządowych"
21 października 2018 roku
znajdują się na stronie www
 
  oraz

  >>  Głosowanie w dniu wyborów w godz. od 7.00 - 21.00  << 

 

 

 


WYNIKI WYBORÓW (KOPIE PROTOKOŁÓW TKW):

 


Informacje różne:


Informacja UMGK o najmie świetlic na zebrania przedwyborcze.

       Uprzejmie informujemy przedstawicieli Komitetów wyborczych, że koordynowaniem spraw związanych z ewentualnym wynajmem świetlic wiejskich na spotkania przedwyborcze zajmuje się w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko  Pan Dawid Braciszewski – pok. Nr 6, I piętro – tel. 61 4270125 wew. 206 (w godz. pracy Urzędu).

 Geografia wyborcza w Gminie Kłecko: 

 

Informacje Komisarza Wyborczego w Koninie
 
    Uprzejmie informujemy uprawnionych przedstawicieli Komitetów Wyborczych, że dokumenty dotyczące kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłecko są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko - pok. nr 1, II piętro (tel. wewn. 301), w terminie do 21 września br.(piątek).

Archiwalne:
     Komisarz Wyborczy w Koninie II skierował do Burmistrza Gminy Kłecko prośbę o wskazanie 7 kandydatów (lista rezerwowa) do prac w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłecku. 
    Wyborców z naszej Gminy zainteresowanych pracą w tej Komisji prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko (osobiście do sekretariatu) stosownego zgłoszenia w/g poniższego wzoru w terminie do dnia 5 września br.:  
 


Komunikaty Komisarza Wyborczego w Koninie II
 
 

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłecku

  
KOMUNIKAT
     Przypominamy o treści zapisów Kodeksu Wyborczego dotyczących umieszczania plakatów i haseł wyborczych przez Komitety  Wyborcze:
"Art. 110§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia."

     Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Kłecko wszystkie wiaty na przystankach autobusowych są własnością Gminy i dlatego zakazuje się oklejania ich samowolnie plakatami związanymi z agitacją wyborczą


Lista wiadomości