Przetargi 2020

RIG.271.4.2020 Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert zgodnie z art. 86 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Lista wiadomości