Przetargi 2020

RIG.271.5.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 283016P w miejscowości Bojanice (km 0+000 – 0,993,93)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Lista wiadomości