Przetargi 2020

RIG. 271.6.2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 7 740 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załączniki nr 1-8 do SIWZ

 Załącznik nr 9 do SIWZ

 Klucz publiczny

Identyfikator postepowania: e9935c0a-f905-4922-9487-e406be79b105

Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Załączniki do wyjaśnień treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ 08.07.2020

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Lista wiadomości