Przetargi 2020

RIG.271.7.2020 Dostawa Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Lista wiadomości