Przetargi 2020

RIG.271.10.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 283004P Pomarzany – Kamieniec ETAP III

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-8 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ Dokumentacja budowlana po modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty z uzasadnieniem

Lista wiadomości