Przetargi 2020

RIG.271.15.2020 Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kłecku o windę zewnętrzną, z termomodernizacją budynku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki 1-8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja o adresie internetowym transmisji otwarcia ofert

Zestawienie oferta na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Lista wiadomości