Przetargi 2020

RIG.271.18.2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o adresie internetowym transmisji otwarcia ofert

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty - dla I części zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dla II części zamówienia

 

Lista wiadomości