Przetargi 2020

RIG.271.20.2020 Dostawa wyposażenia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Lista wiadomości