RIG.271.11.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Spacerowej i Sosnowej w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ząłączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Uchwała stawki za zajęcie pasa drogowego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty