RIG.271.14.2020 Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Kłecku

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Formularz ofertowy - po zmianie

Projekt umowy - po zmianie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia