Przetargi 2012

RIG 271.07.2012.BR Budowa placów zabaw w miejscowościach: Michalcza, Bojanice, Wilkowyja, Kamieniec, Polska Wieś

 

25.10.2012r. - Uwaga wyjasnienia do SIWZ - treść

 

 Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Lista wiadomości