Przetargi 2013

RIG.271.06.2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biskupice i Brzozogaj Gmina Kłecko

 

 W nawiazaniu do pyt. 10 z dnia 07.10.2013r. -kategoria drogi do odtworzenia - droga gminna.

Odpowiedzi do SIWZ - 07.10.2013r.

Odpowiedzi do SIWZ - 04.10.2013r. wraz z załacznikami

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1-7

Przedmiary Robót

Dokumentacja Projektowa

Lista wiadomości