ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RIG.271.02.13 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłecko

Treść zawiadomienia