Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko w roku 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalączniki do SIWZ