RIG.271.04.2014 Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami