Przetargi 2016

Zmiana sposobu użytkowania piętra i poddasza budynku gimnazjum na żłobek RIG.271.6.2016.BR

Ogłoszenie 

SIWZ z załącznikami od 1-9

załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa z przemiarem

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. żłobka. 19.08.2016

 

Lista wiadomości