Przetargi 2016

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 125,90,63 mm w miejscowości Kłecko, Polska Wieś, Wilkowyja RIG.271.13.2016.BR

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami od 1-3

Załacznik nr 4 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadominie o wyborze oferty - 13.01.2017r.

Lista wiadomości